با تیم ما در راه فردا آشنا شوید.

ما سعی بر ساختن محیطی داریم که در آن اعتماد بین مدرس و زبان آموز به وجود بیاید.

Abdorrahim Moghimi

عبدالرحیم مقیمی

مدیر

Ahmad Dahtaii

احمد دهتایی

معاون و طراح وب

Tooraj Herami

تورج حرمی

موسس

Untitled-1

فرزانه کریم نیا

موسس

New Doc 2018-12-29_6

آمنه چشم پوشان

مدیر خواهران

Mariam Pasandidehpoor

مریم پسندیده پور

معاون خواهران، مدرس

iman

ایمان اسدپور

مدرس و طراح وب

photo_2019-02-24_14-19-32

فاطمه سلمانی

مدرس

photo_2019-02-24_14-19-51

اسرا مقیمی

مدرس

photo_2019-02-24_14-19-46

الهه آبدست

مدرس

photo_2019-02-24_14-19-24

فلورا مقیمی

دستیار

104350

ناهید عبدی زاده

مدرس

Sonia Rahmani

سونیا رحمانی

مدرس

Abbas Abbasi

عباس عباسی

مدرس

New Doc 2019-08-08_4

سمنبر ملک زاده

مدرس

photo_2019-02-24_14-19-42

سعادت معروفی

مدرس

Negar Davoodi

نگار داودی

مدرس

bdce01f6-7bbb-4107-ac60-bc495bd035e4

سارا رحمانی

مدرس

Close Menu